Jak zachęcić dziecko do aktywnego spędzania czasu?